AI助應診

Nuance
據講骨科醫生唔少利用Nuance,醫生問病人曾服用藥物和治療方法,並作出診斷及處方,有關對話自動存檔適當位置;對號入座,不經人手,就變成病歷紀錄

電腦J手記

Microsoft再宣佈收購以高達160億美元收購Nuance(Nasdaq: NUAN),今次是Microsoft增強垂直行業雲大型收購,目標針對Cloud for Healthcare,較早前Microsoft亦推出多個垂直雲,包括零售嘅Cloud for Retail。 Continue reading “AI助應診”

Salesforce擴充疫苗雲 苗雲邊緣運算應運而生

VaccineCloud
每名預約人士均收到獨一無二網站連結,進入亦可完全個人化的安排,到指定地點打針,追蹤接種後健康情況。

新科技速遞

美國的疫苗接種計畫涉及大量的登記注冊、預約排隊、日程安排、資料核對、健康檢查及查詢、追蹤監察,涉及大量的雲服務,客戶服務關係應用(CRM)Salesforce建立了疫苗雲(Vaccine Cloud),順利安排大量接種,並追蹤健康變化和疫苗副作用。 Continue reading “Salesforce擴充疫苗雲 苗雲邊緣運算應運而生”

IBM公有雲支援OpenShift 雲原生加快金融業創新

IBM
IBM以340億美元收購Red Hat後,終於宣布金融服務雲全面加入支援Red Hat OpenShift

金融創新

雲原生應用可快速創新,金融業採納雲原生的速度,反而較慢,原因受制於不少法規遵從和保安要求。2019年,IBM就與美國銀行合作設計IBM金融服務雲建基於IBM Cloud。 Continue reading “IBM公有雲支援OpenShift 雲原生加快金融業創新”

零售業數碼轉型 電子標籤同步更新

EPD
零售業開始使用電子顯示裝置,替代傳統紙質價格標籤,電子價格標籤一般以低功耗通訊SOC通訊晶片硬件,製成不同尺寸的電子墨水屏(EPD)。

新科技速遞

對於零售業,更改貨架價錢是極為人手密集的工序,不少產品隨季度,甚至每日的時間,價錢亦會變動。

零售業開始使用電子顯示裝置,替代傳統紙質價格標籤,電子價格標籤一般以低功耗通訊SOC通訊晶片硬件,製成不同尺寸的電子墨水屏(EPD)。通過無線通訊技術,快速準確變價,不過價格標籤的後台,可以連接到雲端銷售資訊(包括價格、促銷活動、廣告等),再驅動線下貨架、櫃檯快速同步。 Continue reading “零售業數碼轉型 電子標籤同步更新”